Jos olet eri mieltä

Tavoitteemme on asiakastyytyväisyys. Siksi arvostamme antamaasi palautetta riippumatta siitä, oletko tyytyväinen vai voimmeko mielestäsi kehittää toimintaamme tietyillä alueilla. Toivomme, että asiasi voidaan selvittää keskinäisellä vuoropuhelulla.

Uusi käsittely

Jos et ole tyytyväinen päätökseen tai asian käsittelemiseen, voit ottaa yhteyttä ja pyytää asian uudelleen käsittelyä. Lähetä sähköpostia affinity@tryg.fi ja kirjoita aiheriville "valitus" ja vahinkonumerosi. Jos haluat mieluummin kirjoittaa kirjeen, osoite on: Trygg-Hansa, Affinity, SE-106 26 Stockholm, Sverige.

Jotta valitus käsitellään mahdollisimman nopeasti, ilmoita nimesi, vahinkonumerosi ja tyytymättömyytesi aihe. Jos sinulla on täydentäviä tietoja tai asiakirjoja, joita osastolla ei ole aiemmin ollut käytettävissään, pyydämme sinua lähettämään myös ne.

Korvausta koskeva valitus

Jos olet saanut myönteisen päätöksen, mutta et ole tyytyväinen korvaukseen, voit tehdä korvausta koskevan valituksen tästä.

Jos et ole tyytyväinen uudelleen käsittelyn jälkeen, voit lähettää uuden valituksen meille:              

Vakuutusyhtiön vahingontarkastusyksikkö      

Trygg-Hansa Affinity -  Överprövningsnämnd            

SE-106 26 Stockholm

Muut neuvonta- ja muutoksenhakukeinot

Jos haluat uudelleenarvioinnin jälkeen edelleen tuoda esille näkökohtiasi Tryg Affinityn päätöksestä, voit olla yhteydessä esim. Kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa kanteen yleisessä tuomioistuimessa:

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka keskeiset arvot ovat oikeudenmukaiset ja helppo lähestyttävyys. Sen jäsenet edustavat sekä kuluttajia että elinkeinonharjoittajia. Yhteystiedot: Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, Puhelin: 029 566 5200, kril@oikeus.fi.

Yleinen tuomioistuin

Jos vakuutettu on tyytymätön Tryg Affinityn päätökseen, hän voi nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sopimuspuoli on saanut kirjallisen ilmoituksen vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta. Tämän määräajan päättymisen jälkeen kannetta ei voi nostaa.